Wizyta w GAL Alta Umbria S.R.L. w ramach poddziałania 19.3 PROW


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W dniach 18-21 listopada 2019r. w ramach realizacji projektu współpracy „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej” odbył się wyjazd do Włoch do Lokalnej Grupy Działania Gruppo Azione Locale Alta Umbria S.R.L. z miejscowości Gubbio w regionie Umbria w prowincji Perugia.
Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej działające w obszarze turystyki, zdrowej żywności dwóch Lokalnych Grup Działania „Brama Mazurskiej Krainy” i „Warmiński Zakątek”.

W ramach zaplanowanej aktywności: wdrażanie produktów, łączenie ofert w pakiety turystyczne oraz kreowanie produktów i ich sprzedaży – aktywność wystawiennicza włoska lokalna grupa działania zorganizowała targi.

Podczas targów odbyła się prezentacja z degustacją typowych produktów ubryjskich ( wędliny, sery, wina ), prezentacja produktów promowanych przez „presido Slow Food” – Marino Marini wykładowcę Akademii Smaków w Perugi oraz prezentacja i degustacja produktów przywiezionych z Polski.

W ramach dobrych praktyk przedstawiciele dwóch lokalnych grup działania odwiedzili przedsiębiorstwo Bianconi Tartufi w okolicach miejscowości Citerna. Przedsiębiorstwo zajmuje się zbieraniem i przetwórstwem trufla.

Program wizyty obejmował prezentację obróbki trufla, degustację oraz zwiedzanie mni muzeum historii trufli .Ciekawym punktem programu było zbieranie trufli z wyszkolonym psem.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili również Gospodarstwo rolne ( ekologiczne) Lombrico Felice. Odbyła się prelekcja na temat ogólnych założeń rolnictwa ekologicznego.

Celem wizyty było testowanie produktów oraz podpatrzenie dobrych praktyk w kraju partnerskim.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.