2020 - BRAK DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE ŚRODKÓW EFS
   W związku z Państwa licznymi zapytaniami dotyczącymi dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że w roku 2020 Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" nie będzie Operatorem programu.
Podmiotem wybranym do realizacji jest
Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
https://wmzdz.pl.
 
Ze swojej strony deklarujemy Państwu wsparcie  w ubieganiu się o dotację inwestycyjną w formie:
  • przygotowania dokumentów rekrutacyjnych
  • przygotowania wniosków o dotację  i biznesplanów
  • poradnictwa biznesowego.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.