Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Pisanie wniosku o dofinansowanie do samorządu".
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. 
Pisanie wniosku o dofinansowanie do samorządu".

Szkolenie przeprowadzi Monika Falej  - dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka STOP I stopnia.
 
Przyjdź ze swoją propozycją wniosku, przeanalizujemy go !

Zapraszamy osoby, które w swoich organizacjach pozarządowych odpowiadają za przygotowanie oferty i rozliczanie projektów finansowanych przez samorząd.
W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą skutecznego ubiegania się o dofinansowanie.
W formie warsztatów będą omawiane własne pomysły zgłoszone przez uczestników szkolenia.
 
Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli olsztyńskich stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.
 
Miejsce szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500; e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

Termin:
11 luty2020 r. (wtorek) godz. 16.00 - 18.30
Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu telefonicznie: 503 680 500, lub
e mail: sekretariat.ocop@gmail.com
Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. 


Informacje na temat szkolenia:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn
 tel.   503 680 500   sekretariat.ocop@gmail.com

Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” 
w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych" 
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.