Wszystkim sołtysom dzisiaj...
Z okazji Dnia Sołtysa,
wszystkim Sołtysom i członkom rad sołeckich składamy najserdeczniejsze życzenia optymizmu i zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Niech praca dla lokalnej społeczności przynosi Wam satysfakcję oraz przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców małych miejscowości. Niech otaczają Was przyjaźni ludzie.
   Dziękujemy za współpracę oraz dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek włożony na rzecz rozwoju Waszych sołectw.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.