FUNDUSZE NA ROZWÓJ LOKALNYCH INICJATYW NA OBSZARACH WIEJSKICH
   Serdecznie zachęcamy Grupy Odnowy Wsi, Sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich do aktywnego udziału w konkursach ogłoszonych przez:

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

   „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa warmińsko-Mazurskiego” w 2020 roku - konkurs kierowany do sołectw na dofinansowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

https://bip.warmia.mazury.pl/1403/ogloszenie-konkursu-male-granty-soleckie-marszalka-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-2020-roku.html

   „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2020 roku - konkurs skierowany do sołectw zakwalifikowanych do udziału w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

https://bip.warmia.mazury.pl/1404/ogloszenie-konkursu-aktywna-wies-warmii-mazur-i-powisla-w-2020-roku.html
 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Na podstawie przyjętej przez Sejm RP  zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich - 40 milionów złotych trafi z budżetu państwa dla około 11,6 tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich. Dotacja w wysokości 3-5 tys. zł będzie mogła być przyznana dla  już istniejącego  lub nowo zarejestrowanego KGW.

Formularze wniosków o dofinansowanie będą wkrótce dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.