Nabór w ramach Działania 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego programu “Europa dla obywateli”
Szanowni Państwo,
informujemy, że do 01.09.2020 r. trwa nabór wniosków do działania 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego programu "Europa dla obywateli".
    Organizacje nie nastawione na zysk, a także instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze planujące działania realizowane przez transnarodowe partnerstwa promujące możliwości w zakresie solidarności, społecznego zaangażowania i wolontariatu na poziomie Unii mogą się ubiegać o dotację w wysokości do 150 000 EUR.
   Wnioskowany projekt musi obejmować co najmniej dwa z następujących rodzajów działań:​
  • promowanie zaangażowania społecznego i solidarności
  • gromadzenie opinii
  • wolontariat
Więcej informacji:
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.