Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur
    Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, skierowany jest do osób dorosłych nieposiadających własnej działalności gospodarczej, zamieszkujących, zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu proponowane są następujące kursy/szkolenia:

weekendowe (sobota-niedziela):
 
- kurs baristy,
- kurs barman/sommelier,
- szkolenie komunikacja interpersonalna,
- szkolenie praca w grupie,
- szkolenie budowanie wizerunku firmy;
 

oraz

- kurs event manager - organizacja imprez z wykorzystaniem dronów (4-5 dni)
- kurs języka angielskiego branżowego (120 godz)
 

Uczestnik ponosi koszt - 10% wartości kursu/szkolenia.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://www.frr.org.pl/turystyka-wim/POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.