Konkursy Fundacji BKG im. J. K. Steczkowskiego
   Szanowni Państwo, Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego prowadzi obecnie trzy nabory na wnioski na projekty skonstruowane wokół idei dobra wspólnego dla m. in. organizacji pozarządowych. Do uzyskania w każdym z nich jest do 15 000 zł brutto, dla 30 podmiotów w każdym z nich.

Generacja 6.0 (nabór do 17.07.2020)

   "Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności. Chcemy również, dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, wpłynąć na poprawę sprawności ruchowej i kondycji fizycznej tychże osób. I w końcu, naszym celem jest także rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych skierowanych do osób z tej grupy wiekowej."

więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/


"Moja Mała Ojczyzna - Edycja IV" (nabór do 31.07.2020)

"Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację."

więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/


Na Dobry Początek! (nabór do 30.06.2020)
 

"Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, z gmin liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.

Zachęcamy aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

  • interakcję między dziećmi,
  • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
  • kreatywność,
  • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
  • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Chcemy udoskonalić warsztat pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu."

więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.