Ankieta Urzędu Marszałkowskiego dot. zaangażowania społecznego młodzieży
Szanowni Państwo,

   w linku poniżej znajduje się ankieta przygotowana przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, skierowana do młodzieży z Warmii i Mazur. Jej celem jest zbadania opinii nt. tego, jakie warunki powinny być spełnione, aby młodzi ludzie angażowali się w działalność społeczną. Biuro prosi, aby wypełnić ją do końca sierpnia.
   Wyniki ankiety będą przekazane samorządom lokalnym i władzom regionu. Posłużą one również do planowania dalszych działań Biura.

LINK: https://forms.gle/1C9WkRrVx6272BU67POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.