Spotkanie "DOBRE MIEJSCA"
Organizator, federacja FOS, zaprasza Państwa na spotkanie, któremu będzie przyświecało hasło DOBRE MIEJSCA.

spotkanie DOBRE MIEJSCA… zaplanowane na 14-15 września odbędzie się w hotelu MASURIA HOTEL & SPA Worliny 33, 14-105 Łukta.
 
Rejestracja uczestników rozpoczyna się 14.09  o godz. 10.00, natomiast otwarcie spotkania o godz. 10.30.
 

Zaprasza się przedstawicieli podmiotów prowadzących świetlice wiejskie (bądź planujących prowadzenie) oraz ich pracowników i wolontariuszy. Zachęca się, aby w jednym miejscu i w jednym czasie spotkały się osoby, które w sposób bezpośredni bądź pośredni wpływają na planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Formuła dwudniowego spotkania zakłada przestrzeń do dyskusji, wymiany wiedzy
i doświadczeń oraz prezentację dobrych praktyk.
 Organizator proponuje Państwu udział w prelekcjach i seminariach, których tematyka będzie dotyczyła m. in. metod pracy z i na rzecz osób zamieszkujących na obszarach wiejskich a także do aktywnego udziału w rundach debat/dyskusji, podczas których poruszane będą tematy związane m.in. z: funkcjonowaniem i prowadzeniem świetlic wiejskich; ich finansowaniem i pozyskiwaniem środków na prowadzenie; diagnozowaniem potrzeb środowiska lokalnego oraz jego animowaniem i in. Podczas spotkania będzie okazję wziąć udział w Targach wymiany doświadczeń – prezentacji dobrych praktykrównież jako wystawcy.

Program spotkania zostanie opublikowany w środę 2 września na stronie www Federacji FOSa oraz przesłany osobom zainteresowanym. Natomiast miejsce zostanie wskazane niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury jego wyboru, nie później niż
w czwartek 3 września. Uczestnikom spotkania zapewnia się wyżywienie oraz zakwaterowanie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Spotkanie organizowane będzie w ramach operacji pn. Dobre miejsca. Wymiana wiedzy w tematyce rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy podmiotami prowadzącymi świetlice wiejskie, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej informacji: 
http://federacjafosa.pl/2020/09/03/dobre-miejsca-pierwsze-spotkanie-14-15-wrzesnia/POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.