WzMOCnij swoje otoczenie
Trwa nabór do II edycji inicjatywy społecznej „WzMOCnij swoje otoczenie” - całorocznego programu grantowego. Ze wsparcia skorzystać mogą:
a) wybrane gminy i ich jednostki organizacyjne, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej
b) organizacje pozarządowe

Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu.

dotacje: do 20 000 zł
łączny budżet: 2 000 000 zł
nabór będzie trwać do: 30 listopada 2020
zasięg: ogólnopolski

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji jest dostępnych na stronie 
http://www.wzmocnijotoczenie.pl/
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.