Okres zamknięcia Biura w kontekście naborów w ramach PROW 2014-2020
Szanowni Państwo,
w związku z wystąpieniem zakażeń COVID w Biurze LGD "Warmiński Zakątek", zgodnie z informacjami zawartymi w Pismach o rozstrzygnięciach naborów w ramach konkursów nr 2/2020, 3/2020, 4/2020
TERMIN NA ZŁOŻENIE PROTESTU ULEGA WYDŁUŻENIU O 14 DNI KALENDARZOWYCH od dnia odebrania przez Państwa pisma o rozstrzygnięciu.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.