Uwaga! Możliwość aneksowania umów z Urzędem Marszałkowskim na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PROW
Szanowni Państwo, 
istnieje możliwość aneksowania umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, w celu uwzględnienia zmian wynikłych z rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 02.09.2020. Szczegóły:
https://prow.warmia.mazury.pl/wazna-informacja-dla-beneficjentow-poddzialania-19-2-premie/


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.