OGÓLNOPOLSKI KONKURS O TYTUŁ DOBROCZYŃCA ROKU 2021
   Organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce konkurs ma na celu uhonorować w siedmiu kategoriach firmy i fundacje korporacyjne, zgłaszane przez partenrów z sektora społecznego, za osiągnięcia w dziedzinie dobroczynności. Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać w terminie 11 stycznia – 8 lutego 2021 roku do godziny 13:00.
   Szczegóły: https://www.dobroczyncaroku.pl/biezaca-edycja


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.