Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Fundacja PGNiG im. I. Łukasiewicza wspiera poprzez dotacje/darowizny następujące działania: 1) kultury jako dziedzictwa narodowego, 2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych, 3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów, 4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży, 5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 6) ochrony środowiska, 7) kultu religijnego, 8) dobroczynności, 9) oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych, 10) inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.

   Zasady powyższego są wyłożone w regulaminie "Składania wniosków i przyznawania dofinansowań Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza", który, razem z pozostałą dokumentacją konkursową, jest dostępny pod: https://fundacja.pgnig.pl/zloz-wniosek-online/


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.