Warsztat Refleksyjny - Zaproszenie
Szanowni Państwo, Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”,
 
WARSZTAT REFLEKSYJNY
            Stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD "Warmiński Zakątek" poddawany jest każdego roku monitoringowi wdrażania i badaniu ewaluacyjnemu (zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.).
Tegoroczny monitoring w formule WARSZTATU REFLEKSYJNEGO zaplanowaliśmy na dzień  15  lutego 2024 roku, na godzinę 14.00, w  kawiarni WARMIA CAFFE w Dobrym Mieście.
Serdecznie zapraszamy Członków LGD do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.
 
Program spotkania:
1) przedstawienie stopnia realizacji strategii, wskaźników, wykorzystania budżetu w okresie wdrażania
    LSR,
2) ocena funkcjonowania biura LGD w kontekście potrzeb lokalnej społeczności,
3) szczegółowa informacja o projektach komplementarnych zrealizowanych przez Lokalną Grupę
    Działania w 2023 roku,
4) INFORMACJA O BUDŻECIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2024 – 2027, w tym o
    planowanych do ogłoszenia konkursach w 2024 roku.
 
Zgłoszenia do prosimy dokonać mailowo poprzez aktywny formularz dostępny pod linkiem
https://forms.gle/UbVV5wGshqJakNDP7
Serdecznie zapraszam do wspólnej dyskusji.
Małgorzata Ofierska
Prezes LGD „Warmiński Zakątek”


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.