Konsultacje - Lokalne Strategia Rozwoju
                                                                                                              Dobre Miasto, dnia  1 lutego 2018
                                                             
                                                                
                                                           
Mieszkańcy obszaru działania
 
 LGD "Warmiński Zakątek"
 
                                
 
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek informuje, że w związku z koniecznością  aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, wynikającą z obowiązku  dostosowania LSR do wymogów instytucji zarządzającej (nowelizacja aktów prawnych i wprowadzenie nowych Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) z dniem dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
Konsultacje trwają od 1 do 27 lutego 2018 roku.
 
Planowana data przyjęcia zmian do LSR przez Walne Zebranie Członków LGD: 6 marca 2018.
 
Uwagi do projektu planowanych do wdrożenia zmian, poprzez informację mailową (należy wskazać zakres uwag i proponowane rozwiązania mając na uwadze konieczność ich zgodności z przywołanymi w piśmie przepisami (pełna legislacja dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020)).
 
 
Prezes LGD „Warmiński Zakątek”
                                                                                                        Małgorzata Ofierska
 
 
do pobrania:
 
ZMIANY STRATEGIA
ZMIANY REGULAMIN RADY LGD


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.