Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość   Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

   Cel główny: Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.
   Cele szczegółowe: • wsparcie kadr PBN i BP w zakresie przygotowania nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli do prowadzenia edukacji zdalnej, • wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej z dziećmi/uczniami, • wsparcie dyrektorów w zakresie organizacji pracy szkoły/przedszkola w formie zdalnej, • przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
   Wnioskodawcy: • Organy prowadzące publiczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne Wnioskodawcy i adresaci konkursu
   Adresaci projektu: • pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, • docelowo nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli i szkół (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych) ze wszystkich poziomów kształcenia.  
   Typy działań finansowanych w ramach grantów • doposażenie placówek w sprzęt niezbędny do prowadzenie zdalnego nauczania • szkolenia i doradztwo dla kadry pbn i bp • szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów 
   Kwota dofinansowania Maksymalna kwota dofinansowania wynosi od ~83 600 PLN do ~191 500 PLN na 1 grant oraz maksymalnie ~13 000 PLN na zakup sprzętu na 1 grant 1 grant = 1 instytucja (pdn lub bp) objęta wsparciem
   Kategorie grantów:
W ramach konkursu możliwe jest składanie wniosków grantowych obejmujących różne kategorie działań:
ategoria 1 obejmuje łącznie trzy działania: •doposażenie w sprzęt •szkolenia i doradztwo dla kadry pbn i bp •szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów Maksymalne dofinasowanie 1 grantu ~191 500 PLN + ~13 000 PLN na sprzęt
ategoria 2 odejmuje łącznie dwa działania: •doposażenie w sprzęt •szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów Maksymalne dofinasowanie 1 grantu ~122 700 PLN + ~13 000 PLN na sprzęt
Kategoria 3 obejmuje łącznie dwa działania: •szkolenia i doradztwo dla kadry pdn i bp •szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów Maksymalne dofinasowanie 1 grantu ~121 100 PLN
Kategoria 4 obejmuje jedno działanie: •szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów Maksymalne dofinasowanie 1 grantu ~83 600 PLN

Nabór: od 06.04.2021 do 12.04.2021

Szczegóły: https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=16639POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.