Równać Szanse - Małe GrantyW konkursie Równać Szanse - Małe Granty można zdobyć nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu w swojej miejscowości.

Uczestnicy projektów Fundacji Civis Polonus ustalają wspólny cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w zupełnie nowych sytuacjach.

Może to czas, żeby zrealizować taki projekt w Twojej miejscowości? 
 

Jak Fundacja wspiera wnioskujące organizacje?

  • szkolimy i doradzamy na etapie składania wniosków,
  • przyznajemy granty do 8 500 zł na realizację 5-miesięcznych projektów,
  • szkolimy i doradzamy koordynatorom projektów,
  • prowadzimy wizyty konsultacyjno – monitoringowe w miejscu realizacji działań,
  • uczestnikom projektów zapewniamy ciekawe gadżety.


Kto może ubiegać się o dotację?

Przyznane będą granty podmiotom ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:

  • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów; 
  • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
  • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.


Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). W grupie projektowej powinno działać minimum 10 osób, a zalecana przez nas liczba osób w grupie to 12-15 osób.

Harmonogram konkursu

1 czerwca 2021 r., godz. 12.00 - termin składania wniosków
20 lipca 2021 r. - ogłoszenie wyników konkursu
20-22 sierpnia 2021 r. - szkolenie koordynatorów projektów* - Poznań, Warszawa;
27-29 sierpnia 2021 r. - szkolenie koordynatorów projektów* - Kraków, Warszawa;
1 września 2021 r. - 31 stycznia 2022 r. - termin realizacji projektów

* - Jeżeli sytuacja pandemiczna uniemożliwi zorganizowanie szkoleń stacjonarnych to przeprowadzone zostaną szkolenia online w terminach: 20-22, 23-25 i 27-29 sierpnia 2021 r.

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku odbędą się cztery bezpłatne webinary z serii "Jak napisać dobry wniosek w Programie Równać Szanse?" w dniach:

5 maja 2021 - Program Równać Szanse; zainspiruj się – co można zrobić z młodzieżą
12 maja 2021 - Projekty online: czyli działania w czasie pandemii
19 maja 2021 - Budżet i działania: Jak zrobić to dobrze
26 maja 2021 - Ostatnia prosta: Sprawdź swój wniosek

Więcej informacji udziela Fundacja Civis Polonus telefonicznie pod numerem +48 609 458 344 lub pocztą elektroniczną: artur.lega@civispolonus.org.plrownacszanse@civispolonus.org.pl.

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.