Projekt "Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodych"Obawiacie się, że młodzi ludzie wyjadą z waszej gminy, miasta, powiatu? Aby temu zapobiec, konieczne jest zainteresowanie młodzieży lokalnymi sprawami publicznymi i pobudzenie jej do działania na rzecz waszej społeczności.  
 
Fundacja Civis Polonus, uznana organizacja pozarządowa, oraz Związek Miast Polskich rozpoczynają realizację projektu, w którym udowodnimy, że młodzież ma istotne znaczenie dla przyszłego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i przezwyciężania wielu ważnych wyzwań stojących przed samorządowcami w takich obszarach jak demografia, finanse, edukacja, zielona transformacja czy lokalny rozwój. Zapraszamy do udziału w tym projekcie - wspólnie z nami możecie zainspirować młodych ludzi do zaangażowania na rzecz lokalnej wspólnoty i włączać ich w różne polityki we współpracy z organizacjami społecznymi z waszej okolicy.
 
Projekt adresujemy do jednostek samorządu terytorialnego do 100 000 mieszkańców z województw podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.