GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W OLSZTYNIE ZAPRASZA NA WEBINARIUM „FUNDUSZE EUROPEJSKIE – ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIECIE OLSZTYŃSKIM”.   Bezpłatne webinarium skierowane jest do wszystkich osób, które są zainteresowane pozyskaniem środków na otwarcie działalności.

   Spotkanie na platformie online odbędzie się 2 czerwca 2021 roku (w godz. 10-10.40).

   Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 31 maja 2021 roku.

   Potwierdzenie zakwalifikowania się na spotkanie przesłane będzie przez organizatorów wydarzenia po zakończeniu rekrutacji.
   Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

   W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.
 
Więcej informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
tel.: 89 512 5482/83/84/85/86,
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Do pobrania:
- Formularz zgłoszeniowyPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.