Granty przyznawane przez Fundację Wolności Gospodarczej   Fundacja inwestuje w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i wzmacnia ich siłę oddziaływania. Poszukuje projektów, które zmieniają rzeczywistość w kierunku liberalnym. Granty są przeznaczone przede wszystkim dla fundacji i stowarzyszeń działających na terytorium Polski. W wyjątkowych przypadkach Organizator przewiduje współpracę z podmiotami działającymi w ramach innych form prawnych. 
   W celu aplikowania o grant należy złożyć do 5 grudnia 2021 r. wniosek, korzystając z formularza dostępnego na stronie Fundacji. Kwota o którą stara się wnioskodawca powinna zawierać się w przedziale od 5 000 do 50 000 złotych. Kwota grantu nie powinna przekraczać połowy budżetu organizacji w 2020 roku. Fundacja preferuje projekty, które co najmniej w 50% są finansowane z innych źródeł. Informacje o budżecie projektu i źródłach finansowania należy umieścić we właściwym polu formularza. 

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.