Europejski Korpus Solidarności: działania dla uchodzcówW obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, pomoc udzielana przez organizacje działające lokalnie będzie miała charakter długofalowy. Jeszcze przez wiele miesięcy w naszych społecznościach obecni będą uchodźcy.  Komisja Europejska zachęca do składania wniosków w terminie do 4 maja, do g. 12.00, które będą nakierowane na następujące tematy:

 • Projekty, w których działania są nakierowane na pomoc uchodźcom w szczególności dzieciom i młodzieży.
 • Projektu, które angażują uchodźców. 
 • Projekty nakierowane na promocję wartości europejskich.
 • Projekty dotyczące walki z dezinformacją i fakenewsami.
 • Projekty dotyczące solidarności i jedności.

PODSTAWOWE ZASADY PROJEKTÓW SOLIDARNOŚCI

 • nie ma potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych, Aby realizować Projekt SolidarnoścI.
 • Projekty mają charakter lokalny.
 • Pomysłodawcą Projektu Solidarności musi być grupa min. 5 młodych osób w wieku 18-30 lat zarejestrowanych na Portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.
 • Grupa inicjatywna może korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej, ale może też złożyć wniosek sama.
 • Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym w społeczności lokalnej, z której wywodzi się grupa inicjatywna lub w której działa.
 • Tematyka i podejmowane działania muszą dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych z szeroko rozumianą solidarnością.
 • Działania muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności opisane w Przewodniku po Programie dostępny na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności

W przypadku, gdy grupa inicjatywna korzysta ze wsparcia organizacji wspierającej, organizacja ta pełni rolę doradczą, głownie administracyjną; jej zadaniem jest wsparcie grupy w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami. Grupa realizująca projekt może korzystać także z pomocy osoby wspierającej, którą samodzielnie wybierze. Osoba wspierająca ma już najczęściej doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomaga grupie w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji, choć formalnie pozostającego poza strukturą projektu.

Charakterystyka Projektu Solidarności:

Czas trwania: od 2 do 12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Projekt powinien być realizowany w kraju zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku gdy projekt dotyczy wyzwań transgranicznych, działania w ramach projektu mogą być również realizowane w regionach transgranicznych państw członkowskich UE, państw trzecich stowarzyszonych z   programem i państw trzecich niestowarzyszonych z   programem graniczących z  krajem zamieszkania wnioskodawcy

Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, z możliwością wsparcia organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną

Dofinansowanie:

 • Koszty zarządzania projektem: 500 EUR na każdy miesiąc działań (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 6 000 EUR).
 • Koszty zaangażowania osoby wspierającej: 74 EUR/dzień pracy, maksymalnie 12 dni w ramach projektu.
 • Koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami.

Terminy składania wniosków w 2022:

 • 4 maja do godz. 12.00
 • 4 października do godz. 12.00
STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.