Etap Gminny Konkursu - Gmina miejska Lidzbark Warmiński


Dnia 04 kwietnia 2018r. w Lidzbarskim Domu Kultury odbyły gminne eliminacje do konkursu wokalnego „Kocham Śpiewać Polskie Piosenki”.

W eliminacjach gminnych wzięło udział 12 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV – VII oraz gimnazjum.

Jury w składzie: Łukasz Szymański, Małgorzata Habuda oraz Klaudia Danilewicz postanowiło zakwalifikować do kolejnego etapu następujące osoby:

W kategorii wiekowej I-III:

I miejsce – Aleksandra Kozieł – MDK w Lidzbarku Warmińskim

W kategorii wiekowej IV – VII:

I miejsce – Kinga Pełka – MDK w Lidzbarku Warmińskim

W kategorii wiekowej Gimnazjum:

I miejsce – Wikotria Głodowska – MDK w Lidzbarku Warmińskim


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.