ETAP GMINNY KONKURSU - GÓROWO IŁAWECKIE (GMINA WIEJSKA)


            26.04.2019 r. w Szkole Podstawowej w Kandytach odbyły się gminne eliminacje konkursu „Kocham śpiewać polskie piosenki”.
Komisja konkursowa w składzie:
  1.  Dyrektor SP Kandyty pani Halina Czerniewska,
  2. Dyrektor Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury pani Agnieszka Kordek,
  3. Pracownik Biblioteki Gminnej pani Jadwiga Pimpis,
Wybrała następujące osoby do reprezentowania gminy wiejskiej Górowo Iławeckie podczas konkursu międzygminnego w Dobrym Mieście:
- w kategorii uczniów klas I – III - Maria Szostak uczennica klasy I SF w Toprzynach z piosenką „Drzwi do kariery” – uczennicę przygotowała pani Anna Lipowska,
- w kategorii uczniów klas IV – VI – Sebastian Czaus uczeń klasy IV SP w Kandytach z piosenką „Zacznij od Bacha” – ucznia przygotował pan Sławomir Kuchar,
- w kategorii uczniów klas VII – VIII – Andżelika Dziedzic uczennica klasy VIII SF w Toprzynach z piosenką „Porady na zdrady” – uczennicę przygotowała pani Anna Lipowska.
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.