​ETAP GMINNY KONKURSU – DOBRE MIASTO


   3 kwietnia 2019 roku w Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście odbyły się gminne eliminacje Konkursu Kocham Śpiewać Polskie Piosenki, w których udział wzięło 17 uczestników.
 Komisja konkursowa w składzie: Aneta Pawtel, Kamil Grochowski, Milena Brzostek wybrała następujące osoby do reprezentowania gminy Dobre Miasto podczas konkursu międzygminnego . W poszczególnych kategoriach wiekowych:
Klasy I-III : Julia Wolf  z piosenką „Meluzyna”,
Klasy IV-VI: Nikola Struk z piosenką „Dłoń”
Klasy VII – VIII i gimnazjum: Zuzanna Belka z piosenką „Miasteczko cud”.
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.