ETAP GMINNY KONKURSU - BARTOSZYCE


   Dnia 9 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Bezledach odbyła się VI Edycja Eliminacji Gminnych Konkursu Wokalnego „Kocham śpiewać polskie piosenki”, zorganizowanego pod patronatem wójta gminy Bartoszyce.
Z ust wokalistów popłynęły melodie i słowa polskich piosenek, których wykonawcami było 15 uczestników, prezentujących swój talent wokalny w trzech kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-III, IV-VI oraz klasy VII–VIII i gimnazjum. Oceny ich występów dokonało jury w składzie: Miron Maciopa (przewodniczący), Irina Pliszka oraz Dorota Kuziak.

Komisja wydała następujący werdykt:

KATEGORIA KLASY I-III
I miejsce i tytuł laureata: Blanka Dubrowna - Dom Kultury w Bezledach.

KATEGORIA KLASY IV-VI
I miejsce i tytuł laureata: Kalina Rurka- uczennica SP im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie,
II miejsce: Alicja Kapanajko - uczennica SP im. Leśników Polskich w Galinach,
III miejsce: Maja Jęcek - uczennica SP im. Jana Pawła II w Sokolicy.

KATEGORIA KLASY VII-VIII/GIMNAZJUM
I miejsce: Emilia Mihal - uczennica SP im. Leśników Polskich w Galinach,
II miejsce: Weronika Mieszkowska - uczennica SP im. Jana Pawła II w Sokolicy.
Jury przyznało 3 wyróżnienia:
- Magdalenie Kurpiewskiej - uczennicy SP im. Leśników Polskich w Galinach,
- Karolinie Dedo - uczennicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach, 
- Sandrze Uklejskiej - z Domu Kultury w Bezledach.

   Zdobywcy miejsc od I-III otrzymali nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki. Kierujemy szczególne podziękowania do opiekunów, którzy przygotowali dzieci i młodzież do udziału konkursie. Laureatom życzymy sukcesów na etapie międzygminnym w Dobrym Mieście!
 
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.