Disco Party w Ornecie - 25.08.2017


Miejski Dom Kultury w Ornecie zaprasza wszystkich mieszkańców i gości na dwa koncerty z cyklu Disco Party. Pierwszy odbędzie się już 12 sierpnia na placu przy MDK. Imprezę rozkręcą zespoły Junior, MixDance oraz NEXUS. Będzie okazja do wspólnej zabawy tanecznej w rytmie dance, pop i disco polo. Dla najmłodszych uczestników przewidziano animacje, będzie też możliwość wzięcia udziału we wspólnych zabawach i grach. Zaczynamy od godziny 19.00. Kolejny koncert - 25 sierpnia- również przy MDK w Ornecie. Wystąpią Crazy Quartet oraz Piękny i Boski Zbyszek Perkowski z zespołem FOCUS. Organizatorzy zapraszają do udziału we wspólnej zabawie. Wstęp na oba koncerty jest bezpłatny.

12.08.2017 godz. 19.00 plac przy MDK w Ornecie

25.08.2017 godz. 19.00 plac przy MDK w Ornecie

Wstęp bezpłatny

(opis pochodzi z:http://www.mdkorneta.naszdomkultury.pl/)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.