​05.08.2019 - NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM

dotyczy osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w naborze uzupełniającym (03/06/2019-11/06/2019)
NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 05.08.2019 r. w godz. 9.00-15.00

Wnioski można składać:
 w Biurze Projektu oraz w punktach rekrutacyjno-konsultacyjnych:
  1. Nidzicy: biuro projektu Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
    ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica,
  2. Mrągowo:  Centrum Edukacji ZDZ w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65b 11-700 Mrągowo
  3. Szczytno: Biuro Rachunkowe Monika Pietrzak, ul. Antoniego Słonimskiego, nr 5,  12-100 Szczytno,    
Uwaga:
 Wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu (oryginał) wraz z wymaganymi załącznikami.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.