Ogłoszenie

 W ramach projektu „Przystanek Warmia KulturalNIEcovidowi” LGD w partnerstwie z Fundacją Prymus  organizuje konkurs „Lokalne rękodzieło”. Wydarzenie ma na celu popularyzację materiałów naturalnych,  „z odzysku” a także bogactwa kulturowego regionu, wśród lokalnej społeczności. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem i wzięcia udziału w konkursie.
           
Prace należy składać w siedzibie LGD ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto do dnia 28.05.2021 r.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA

 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.