INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ROZEZNANIA CENY RYNKOWEJ ZAMÓWIENIA DLA USŁUG KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU KIERUNEK ZMIANA – POWIAT BRANIEWSKI I BARTOSZYCKI


Informujemy, że w związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia wszczynamy procedurę rozeznania rynku poprzez:
- zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej LGD wraz z odniesieniem do numeru
  ogłoszenia w bazie konkurencyjności
- zamieszczenie zapytania na stronie bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, w celu dotarcia do jak największej grupy potencjalnych Wykonawców zadania.
NUMER OGŁOSZENIA: 2023-22791-159134
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie  szkoleń zawodowych dla Uczestników projektu KIERUNEK ZMIANA – POWIAT BRANIEWSKI I BARTOSZYCKI, tj.:
  1. Kurs prawo jazdy kategorii B dla 1 uczestnika, w wymiarze:  minimum 60 godzin dydaktycznych zajęć, w tym 30 godzin teorii i 30 godzin praktycznej nauki  jazdy, egzamin wewnętrzny
(czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny nie jest wliczony do godzin kursu), przeprowadzenie
egzaminu zewnętrznego państwowego.
 Lokalizacja szkolenia: województwo warmińsko-mazurskie, powiat lidzbarski, bartoszycki lub miasto Olsztyn.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.05.2023 r. do godziny 13.00
 
Dobre Miasto, dnia 19.05.2023


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.