Rozpoczynamy realizację projektu
EKO NIEZALEŻNIE 

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej o wsparcie działalności w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.


W najbliższym roku zrealizujemy przedsięwzięcie pod tytułem „EKO NIEZALEŻNIE” w ramach którego będziemy prowadzić działania informacyjne i promocyjne, zamontujemy instalacje fotowoltaiczną w siedzibie naszego biura, zakupimy samochód elektryczny oraz stację ładowania samochodów elektrycznych a także wdrożymy nowy, internetowy system sprzedażowy w Warmia Caffe.

Oczekiwane efekty projektu:
- zwiększenie obrotów finansowych z działalności odpłatnej;
- rozszerzenie skali działalności odpłatnej.

Kwota dofinansowania z KPO: 190 000,00 PLN


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.