Grant na zdrowie
(na podstawie ogłoszeia organizatora - LINK)
O konkursie:

Jeśli realizujesz bądź planujesz realizację projektu, który:

  • odpowiada na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego,

  • przyczynia się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu lub wspiera poprawę jakości życia w chorobie,

to Konkurs Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom jest właśnie dla Ciebie!

Nie czekaj. Zgłoś się już dziś. Szczegóły poniżej.

Cel programu:

Celem programu jest wyróżnienie i promowanie organizacji, które realizują bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego.

Kto może wziąć udział w programie?

Do Konkursu mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), których celem jest poprawa życia, bądź zdrowia pacjentów i ich opiekunów w dowolnym obszarze terapeutycznym.

Zadanie konkursowe

Organizacje zgłaszające się do programu grantowego mają za zadanie przedstawić koncepcję działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2024 roku.

WYPEŁNIONE WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE NALEZY WYSYŁAĆ NA ADRES:

grantnazdrowie@grodzisk.rgnet.org

Kryteria wyboru:

Projekty oceniane są przez Kapitułę Konkursu według następujących kryteriów:

  • zgodność z Zadaniem Konkursowym;

  • zasięg oddziaływania projektu;

  • siła oddziaływania na potencjalnych beneficjentów;

  • poziom innowacyjności rozwiązań;

  • budżet – przygotowany w oparciu o realne wyceny;

  • pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości;

Kapituła Konkursowa:

Projekty oceniać będzie Kapituła Konkursowa w której skład wchodzą niezależni eksperci związani z obszarem zdrowia kobiet oraz przedstawiciele Organizatorów Konkursu: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Terminy

Ostatni dzień nadsyłania wniosków z koncepcją konkursową: 15 grudnia 2023 r. (piątek).

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród: 7 lutego 2024 r., podczas Forum Organizacji Pacjentów IPPiEZ organizowanego z okazji Światowego Dnia Chorego.

Grant:

Nagrodą główną, którą otrzymają 2 wyróżnione organizacje jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.