WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
   Informujemy, że zakończona została ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” wykonana przez zewnętrzny zespół ekspercki, zgodnie z wytycznymi nr 10/1/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2022, w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

   Wnioski i rekomendacje zawarte w ewaluacji uwzględnione zostaną w przygotowywanej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023 - 2027.

   W załączeniu streszczenie najważniejszych wyników badania. Pełna treść dokumentu ewaluacyjnego udostępniona zostanie na stronie internetowej LGD niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji formalnej.

STRESZCZENIE (.PDF)POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.