Konkurs Leczmy z troską!   Polski system opieki zdrowotnej tworzą specjaliści z różnych obszarów. Ich celem jest poprawa zdrowia pacjentów i wsparcie ich opiekunów. Działając w warunkach ograniczonego czasu i zasobów, koncentrują się oni przede wszystkim na jak najszybszym zapewnieniu opieki medycznej osobom jej potrzebującym. Opieka nad pacjentami, ich rodzinami i opiekunami to coś więcej niż tylko dostarczanie terapii i leków.
   Organizator konkursu - firma Teva - chce pomóc poprawiać życie pacjentów oraz wspierać ich rodziny i opiekunów także w inny sposób, z empatią, w poszanowaniu człowieczeństwa i godności. Uważa, że warto promować inicjatywy, które przyczyniają się do „humanizacji opieki zdrowotnej”.
   Dlatego stworzyła program Leczmy z troską! – Humanizing Health organizowany w kilkunastu krajach na całym świecie. Nagrody przyznawane co roku w ramach Programu są wyrazem uznania dla niezależnych inicjatyw w zakresie opieki zdrowotnej, które pomagają tworzyć lepsze życie i opiekę dla pacjentów, ich rodzin i opiekunów. 

   W ramach Konkursu Leczmy z troską! Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  pragnie docenić pracę tych organizacji, które rozwijają projekty solidarnościowe oraz podejmują działania i inicjatywy przyczyniające się do:
a) przezwyciężenia w możliwie najlepszy sposób trudnego doświadczenia, jakim jest choroba, poprzez tworzenie komfortowego i bezpiecznego środowiska dla pacjentów i ich rodzin;
b) eliminowania lęków, wspierania psychologicznego pacjentów;
c) humanizowania procesów szpitalnych w taki sposób, aby ułatwić pacjentom radzenie sobie z chorobą i podtrzymywanie ich pozytywnego nastawienia. 

Poza określonymi powyżej kryteriami do Programu zostaną przyjęte tylko te Projekty, które spełniają łącznie następujące wymagania:
- Projekt musi posiadać status zrealizowanego (nie wcześniej niż w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 20 maja 2024 r.) lub będącego w trakcie zaawansowanej realizacji na dzień zgłoszenia go do Konkursu;
- Projekt musi mieć charakter długoterminowy (czyli trwać nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy) i kompleksowy, nie może składać się z pojedynczych inicjatyw bez oznak ciągłości;
- Projekt musi wpisywać się w statutowe/rejestrowe cele i działania podmiotu dokonującego zgłoszenia;
- działanie realizowane w ramach Projektu nie może się koncentrować lub ograniczać do zakupu sprzętu technologicznego lub komputerowego;
- Projekt musi być realizowany na terytorium Polski. O nagrodę w Konkursie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (non-profit), w tym fundacje i stowarzyszenia. 

Zwycięskie Projekty otrzymają nagrodę pieniężną – nagroda główna wyniesie 40 tysięcy zł, a 4 nagrody finałowe – po 15 tysięcy zł. 

Nabór trwa od10.06.2024 do 15.09.2024.

STRONA KONKURSU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.