Fundusze Wyszehradzkie: Mini-Granty V4 GenFundusze Wyszehradzkie przyznają minigranty w następujących obszarach:
  • Zrównoważony rozwój i odporność
  • Dziedzictwo i pamięć
  • Zdrowie i aktywny styl życia
  • Sztuka i Kultura
  • Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie
  • Przedsiębiorczość i kompetencje praktyczne

Każdy projekt musi stosować się do 3 zasad:
a) Inkluzywności
b) uczenia się
c) Współpracy międzygranicznej

Nabory prowadzone są w turach, których terminy końcowe w 2024 roku to: 15 Marca, 15 Lipca, 15 Listopada.

Każdy projekt musi zakładać uczestnictwo młodzieży.

Maksymalna wartość wsparcia: 10 000 EUR.

Szczegóły programu w języku angielskim: https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/?c=objectives


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.