Ogłoszenie VII edycji konkursu


   Informujemy, że została ogłoszona VII edycji konkursu wokalnego pn. "KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI". Głównym konkursu wzrost aktywności mieszkańców regionu jako twórców i odbiorców kultury poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze, rozwój regionalnych marek kultury, wzmocnienie kompetencji kulturowych mieszkańców, upowszechnianie i wsparcie przedsięwzięć realizowanych w regionie dzieci i młodzieży z Warmii, mieszkających w małych środowiskach.
 
   Eliminacje do konkursu odbędą się w dwóch etapach:
1) ELIMINACJE GMINNE (marzec - kwiecień 2020 r.) zorganizowane w 12 gminach LGD "Warmiński Zakątek". Podczas eliminacji wyłonieni zostaną laureaci z trzech kategorii wiekowych, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu międzygminnego. Każdy uczestnik przygotuje dwie piosenki z akompaniamentem lub półplaybackiem.

2) ELIMINACJE MIĘDZYGMINNE (25-27 maja 2020 r.). Eliminacje zostaną poprzedzone warsztatami muzycznymi dla wszystkich uczestników, prowadzone przez specjalistów muzycznych z wieloletnim doświadczeniem - członków zespołu "Czerwony Tulipan" i Anię Brodę (wokalistka, współtwórczyni i muzyk formacji Bractwo Ubogich i Kapeli Brodów). Podczas eliminacji Jury konkursowe wyłoni po jednym laureacie z każdej z 3 kategorii wiekowej (klas I-III, IV-VI oraz VII –VIII). Dla finalistów VII międzygminnego konkursu wokalnego pn. "KOCHAM ŚPIEWAĆ POLSKIE PIOSENKI" główną nagrodą jest sfinansowanie i akredytacja do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE 2020 w Opolu, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału i do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA
PLAKAT INFORMACYJNY
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.