Złożone wnioski w Warmia Mazury Lokalnie III
Do 12 sierpnia br. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały wnioski do konkursu grantowego „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE III”
 
Łącznie zostały złożonych 77 wniosków w tym:
GRUPY NIEFORMALNE – wpłynęły 22 wnioski, na łączną kwotę 96 085,00 zł
MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – wpłynęły 20 wnioski na łączną kwotę 94 443,39 zł
GRUPY SAMOPOMOCOWE – wpłynęły 35 wnioski na łączną kwotę 163 605,50 zł
 
Od 13 sierpnia do 10 września br. zespól ekspercki programu będzie dokonywał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.
 
 
Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków:
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"
Powiat bartoszycki – 3 wnioski ( 14.300,00 zł )
Powiat lidzbarski – 4 wnioski (18.720,50 zł )
Powiat braniewski – 3 wnioski ( 13.966,00 zł )
Powiat olsztyński (gmina Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo) - 7 wniosków ( 24.500,00 zł )
 
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"
Powiat nowomiejski – 1 wniosek ( 5.000,00 zł )
Powiat iławski – 12 wniosków ( 57.277,00 zł )
Powiat ostródzki (gmina Dąbrówno, Grunwald, Ostróda) – 1 wniosek ( 4.500,00 zł )
 
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki Fundusz Lokalny 
Powiat szczycieński – 8 wniosków ( 35.956,50 zł )
Powiat nidzicki – 3 wnioski ( 13.139,00 zł )
 
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" 
Powiat ełcki – 5 wniosków ( 21.050,00 zł )
Powiat olecki – 2 wnioski ( 8.855,00 zł )
Powiat węgorzewski – 3 wnioski ( 15.000,00 zł )
 
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
powiat piski – 2 wnioski ( 9.706,00 zł )
powiat giżycki – 4 wnioski ( 19.700,00 zł )
 
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” 
Miasto Olsztyn – 1 wniosek ( 5.000,00 zł )
Powiat olsztyński (gmina Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) – 2 wnioski ( 9.995,00 zł )
 
Punkt Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 
Miasto Elbląg – 3 wnioski ( 9.9878,89 zł )
Powiat elbląski – 11 wniosków ( 48.100,00 zł )
Powiat ostródzki – 2 wnioski ( 9.490,00 zł )
 
Przypominamy, że limit środków na dofinansowanie projektów w roku bieżącym wynosi 274.250,00 złotych w tym:
82.000,00 z przeznaczeniem dla Młodych Organizacji Pozarządowych
192.250,00 zł z przeznaczeniem dla grup nieformalnych i samopomocowych
 
Ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić do dnia 14 września 2018 r.
 
Szczegółowe informacje o  wysokości wsparcia i terminie podpisania umów z grantobiorcami zostaną zamieszczone na stronie www.warminskizakatek.com.pl


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.