Podpisywanie umów


Szanowni Państwo, informujemy że podpisywanie umów będzie miało miejsce w dniach 20 i 21 maja b.r. (poniedziałek i wtorek) w godzinach 12.00-15.00.



Posiedzenie Komisji Wyboru Wniosku


Szanowni Państwo, informujemy że dzisiaj miało miejsce posiedzenie Komisji Merytorycznej oceniającej i dokonującej wyboru wniosków. Publikacja wyników naboru jest planowana na jutro, tj. wtorek 30.04.2024 r.



Ogłoszenie konkursu NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 6 Edycja 2024


Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Wiatraki Mazur oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” ogłasza konkurs NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 6 Edycja 2024...



logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.