KONTAKTY FIO


dla powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego i olsztyńskiego (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo)

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto,
896160058
www.warminskizakatek.pl,
i.sztremer@warminskizakatek.com.pl, warminskizakatek@wp.pl
Koordynator lokalny: Izabela Sztremer

dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda)

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława,
602474956
www.przystan.ilawa.pl,
perges.dawid@gazeta.pl,dl@przystan.ilawa.pl
Koordynator lokalny: Dawid Perges

dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki Fundusz Lokalny

Kamionka 7, 13-100 Nidzica,
600859988 729280011
www.funduszlokalny.nidzica.pl,
niezapominajka@nidzica.pl,
Koordynatorzy lokalni: Barbara Margol, Marta Marciniak,

dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"

ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk,
796538105
www.stopa.org.pl,
pawelwilk8@o2.pl, iwona@stopa.org.pl,
Koordynatorzy lokalni: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz

dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida,
510211940 500227829
www.spdim.pl,
kierod@op.pl, spdimrn@gmail.com
Koordynator lokalny: Alina Kierod

dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo,
502467674 895270625 503169633, fax. 895270625
www.poludniowawarmia.pl,
lgd@poludniowawarmia.pl
Koordynatorzy lokalni: Tomasz Piłat , Iwona Hudź

dla powiatów: miasta Elbląga, powiatów: elbląskiego i ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta)

Punkt Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg,
552394961 556435845 602516830
al-elblaski-lgd.pl,
biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
Koordynatorzy lokalni: Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska
logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.