,,Naturalnie - piękne! Czyli sztuka spod strzechy’’Nazwa realizatora : Nieszablonowe Kobiety
Czas trwania projektu : 10.09.2018 – 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Gietrzwałd , Nowe Kawkowo, Wyszembork
 
Celem projektu było nabywanie nowych kompetencji, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej , poszerzanie horyzontów poprzez kontakt ze sztuką, a także poprawa jakości życia mieszkańców warmińsko – mazurskich wsi poprzez pokazywanie aktywnych , twórczych form spędzania wolnego czasu .
W ramach  realizacji projektu zostały przeprowadzone 3 warsztaty  w 3 małych społecznościach wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego. Wszystkie warsztaty opierały się o wykorzystanie naturalnych materiałów takich jak stare deski, drewno, kamienie , bawełna , juta, sznury, które można pozyskać  przy bardzo małym wkładzie finansowym. Na warsztatach zostało pokazane jak wyczarować rzeczy niezwykłe, piękne i użyteczne właściwie z każdego  przedmiotu. W każdej miejscowości odbyły  się warsztaty kreatywne, decoupage, transfer, malowanie na drewnie , warsztaty szycia dekoracji domowych.  Odbyły się również się mini wystawy prac uczestników.
 Rezultatem realizacji zadania był cykl 9 twórczych warsztatów ( po 3 warsztaty w każdej miejscowości ) z zakresu szycia dekoracji , technik decoupage, transfer oraz tworzenie ekologicznych mydełek dekoracyjnych. W każdym z 9 spotkań warsztatowych wzięły udział grupy liczące 10-20  osób , które zwiększyły  swoją aktywność kulturalną , świadomość artystyczną  i stopień ekspresji poprzez udział w warsztatach  i przygotowaniu wystawy. Efektem realizacji projektu było zdobycie w sposób aktywny, ciekawy i innowacyjny nowej wiedzy , doświadczeń i umiejętności, sprawdzenie swoich sił na polu artystycznym , współtworzenie lokalnego wydarzenia kulturalnego jakim była mini wystawa prac powstałych podczas projektu. Uczestnicy mieli możliwość doświadczania własnych sukcesów , co jest niezmiernie ważne w tak małym i biednym środowisku wiejskim. Dzieci zostały odciągnięte od ekranów , miały możliwość spędzić czas poza murami szkolnymi i rówieśnikami , a także z członkami rodziny.
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 66
Liczba odbiorców projektu : 60
Odbiorcami zadania były głównie wiejskie dzieci i młodzież w wieku  9 – 17 lat .
 
Kwota dotacji 4590,00złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.