,,Gramy Niezbyt Zwyczajnie – działania teatru amatorskiego’’Nazwa realizatora : Teatr Niezbyt Zwyczajny
Czas trwania projektu : 01.09.2018  - 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  MOK Jeziorany
 
   Celem projektu była integracja i włączanie w tworzenie poprzez wspólną realizacje spektaklu ,, Gramy niezbyt zwyczajnie ” społeczności lokalnej z gminy Jeziorany. Tworzona sztuka stała się platformą, na której spotykali się rodowici mieszkańcy z turystami oraz  z osobami, które przeniosły się do gminy  z dużych miast. Członkowie grupy uczestniczący w cyklicznych próbach teatralnych,  mieli możliwość lepszego poznania się , zrozumienia , otwarcia na potrzeby drugiego człowieka , nawiązania przyjaźni. Wystawienie sztuki teatralnej przyniosło społeczności lokalnej dodatkową atrakcję , oderwanie od monotonii dnia codziennego, kontakt z kulturą. Duże zaangażowanie społeczności lokalnej pozwoliło odkryć nowe kompetencje społeczne ( artystyczne, organizacyjne , techniczne ). Połączenie we współdziałaniu zwiększyło empatię i poczucie jedności i dało możliwość na  lepsze poznanie siebie nawzajem.
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 15
Liczba odbiorców projektu : 250
 
Kwota dofinansowania 2750, 00 zł


 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.