,, Foto spacery ’’Nazwa realizatora : Trzy Basie
Czas trwania projektu : 17.09.2018  - 29.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie
 
Głównym celem projektu było zorganizowanie warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Świętajno. Zostały przygotowane warsztaty , które przyciągnęły i zachęciły dzieci i młodzież  do aktywnego spędzania czasu. Uczestnicy zajęć zdobyli nowe doświadczenia i umiejętności podczas warsztatów. Instruktor , który prowadził zajęcia przedstawił wiele informacji na temat fotografii , jak również  namawiał uczestników do tworzenia portretów. Najwięcej radości  przyniosły zajęcia , podczas których uczestnicy mogli sami  wymyślić sobie  kreacje do zdjęć. W Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie przygotowane zostały  różnego rodzaju przebrania , elementy dekoracyjne, peruki. Podczas takich zajęć powstały kolorowe fotografie.
Warsztaty okazały się idealnym połączeniem nauki fotografowania z doskonała zabawą. Uczestnicy nauczyli się obserwacji  świata , dostrzegania ciekawych tematów do fotografowania. Na ich zdjęciach widać  wiele emocji, które ukazują historię. Dużo radości uczestnikom zajęć przyniosła również rodzinna sesja foto, podczas której mogli fotografować swoją rodzinę ora rodziny kolegów i koleżanek z zajęć. Zwieńczeniem warsztatów była wystawa fotograficzna . Uczestnicy wraz z instruktorem wybierali swoje najlepsze zdjęcia. Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie zmieniła się w galerię, na całej sali zostały umieszczone fotografie dzieci. Przygotowany został poczęstunek , a na wystawę zostali zaproszeni ( poprzez plakaty informacyjne ) wszyscy mieszkańcy gminy. Największym osiągnięciem  jest fakt, iż zajęcia fotograficzne będą kontynuowane. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie chętnie będzie kontynuował zajęcia fotograficzne dla dzieci i młodzieży. Korzyścią dla społeczności jest ukształtowanie zdolności manualnych , odkrycie zainteresowania fotografią u dzieci i młodzieży.
 
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 35
Liczba odbiorców projektu : 35
 
Partnerzy projektu :
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, wolontariusze
 
Kwota dofinansowania : 3060,00 złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.