,,Smyk jest gotowy na ruch drogowy’’Nazwa realizatora : Grupa nieformalna
Czas trwania projektu : 01.09.2018 – 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Lubawa
 
Celem projektu było przygotowanie ok. 300 dzieci do bezpiecznego zgodnego z przepisami poruszania się w ruchu drogowym. Dzięki udziałowi w projekcie, uczestnicy mieli szansę na zapoznanie się  z przepisami ruchu drogowego przekazanymi w dostępny, przyjazny dla grupy wiekowej sposób oraz na świadome zwiększenie  własnego bezpieczeństwa drogowego, a tym samym – zwiększenie ochrony własnego zdrowia i życia, będącego najcenniejszym dobrem wspólnym , którego dotyczył projekt.
W ramach projektu pt. ,, Smyk jest gotowy na ruch drogowy’’ przygotowano i przeprowadzono cykl 30 zajęć edukacyjno – informacyjnych , mających na celu zapoznanie 300 dzieci w wieku przedszkolnym ( 3-6 lat ) z terenu  Miasta i Gminy Lubawa z przepisami ruchu drogowego , przekazanymi w dostępny , przyjazny dla grupy wiekowej sposób . W trakcie zajęć  każde dziecko pełniło jakąś rolę ( pieszy, rowerzysta , kierowca, policjant itp. ) odgrywając różne scenki drogowe, co jeszcze bardziej w skuteczny sposób  przyczyniło się do utrwalenia przekazanej w trakcie zajęć wiedzy. Dodatkowo prestiżu przedsięwzięciu dodała obecność policjanta, który  przybliżył tajniki swojej pracy ,  jak również przedstawiciela  stowarzyszenia Lubawski Klub Rajdowy. Kierowca rajdowy opowiedział o sporcie samochodowym , pokazał różnice pomiędzy  poruszaniem się w ruchu drogowym  i na zawodach rajdowych .
 
Realizacja projektu przyniosła następujące korzyści :
  1. Przygotowanie ponad 300 dzieci w wieku przedszkolnym , pieszych , rowerzystów i przyszłych kierowców do uczestnictwa w ruchu drogowym, przybliżenie zasad ruchu drogowego.
  2. Wyedukowanie pokolenia przyszłych kierowców , którym od dziecka nieobca będzie kultura zachowania na drodze.
  3. Zaangażowanie lokalnej społeczności , wolontariuszy, dzieci i ich rodziców/opiekunów, w działania związane z projektem, zmierzające do osiągnięcia celów  wskazanych w projekcie.
  4. Integracja lokalnych placówek oświatowych , instytucji publicznych, stowarzyszeń  oraz prywatnych firm wspierających przedsięwzięcie , w celu osiągnięcia wspólnego rezultatu jakim jest edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie uczestnictwa w ruchu drogowym.
  5. Zdobycie przez realizatorów zadania doświadczenia niezbędnego do powtarzania podobnych przedsięwzięć w przyszłości  , z korzyścią dla lokalnej społeczności w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców MiG Lubawa.
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 15
Liczba odbiorców projektu : 300
 
Partnerzy projektu :
Usługi dzierżawne Grzegorz Kowalkowski,  Lubawski Klub Rajdowy, wolontariusze
 
Kwota dofinansowania : 5000 złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.