,, PRZYGODA Z TRADYCJĄ W BĄDLACH’’Nazwa realizatora :  Grupa Bądlowianki
Czas trwania projektu : 01.08.2018 – 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Bądle
 
   Celem projektu była integracja pokoleń w sołectwie : wspólne gotowanie w świetlicy ( poznawano sekrety warmińskiej kuchni , tradycyjne potrawy i wypieki, przygotowano smakołyki na stoisko podczas dożynek gminnych ). W plenerze zorganizowano wspólne ognisko. W świetlicy  odbywały się  spotkania z piosenką ludową i podwórkową.  Podczas wspólnych zajęć opracowany został  program artystyczny  zaprezentowany  podczas występów na Ukrainie  oraz w trakcie dożynek gminnych w Gałajnach. Na świetlicy wiejskiej przygotowano również tradycyjne ozdoby i dekoracje, wieńce  i wycinanki , a także na świąteczne bombki na nadchodzące święta.
Projekt zakładał organizację cyklu warsztatów wokalnych dla mieszkańców sołectwa. Uczestnicy warsztatów to członkinie zespołu Bądlowianki oraz mieszkańcy wsi Bądle. W ramach projektu zakupiono zestaw nagłaśniający do świetlicy wiejskiej w Bądlach , tj. mikrofony, głośniki oraz sprzęt z osprzętem. Bądlowianki wzięły udział festiwalu pieśni Piennyj Wodohraj w Kołomyi na Ukrainie. A we wrześniu gościły reprezentację zespołu Wodohraj podczas gminnych dożynek w Gałajnach.
Organizacja spotkań z muzyką, z tradycją pozwoliła na integrację pokoleń, naukę obycia przy mikrofonie, nie tylko dla Bądlowianek , ale również dzieci uczestniczących w zajęciach. Realizacja projektu przyczyniła się  z pewnością do wypromowania miejscowości  festynach gminnych, a także nawiązania międzynarodowych kontaktów.
 
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 10
Liczba odbiorców projektu : 20
 
Kwota dofinansowania : 5000,00 złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.