,, Na dobry POCZĄTEK’’Nazwa realizatora : Stowarzyszenie Wiem Umiem Potrafię
Czas trwania projektu : 01.09.2018  -   30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Słobity
 
   Celem projektu było usprawnienie działania biurowego i monitorowanie działalności. Umożliwił on organizację i prowadzenie przedsięwzięć dotyczących mieszkańców gminy. Sprzęt komputerowy pozyskany w ramach projektu ( laptop + program księgowy ) , dla tak młodego stowarzyszenia  jest ogromną pomocą w prowadzeniu dokumentacji stowarzyszenia. Zakupione meble odmieniły wizerunek biura, a także zapewniły komfort pracy i bezpieczeństwo w przechowywaniu dokumentacji stowarzyszenia.
 
 
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 3
Liczba odbiorców projektu : 100
 
Kwota dofinansowania : 5000,00zł


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.