"Rozwinąć skrzydła ’’Nazwa realizatora : Stowarzyszenie w Każdym Wieku
Czas trwania projektu : 13.08.2018 – 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Łabędnik
 
   Celem projektu było wzmocnienie potencjału młodego stowarzyszenia , wzrost konkurencyjności organizacji oraz kompetencji członków. W ramach projektu prowadzono 15 godzin szkolenia z zakresu  ,, Myślenie projektowe’’, ,,Prawne aspekty wolontariatu’’, ,,Animacja społeczna’’. Na potrzeby stowarzyszenia zakupiono sprzęt multimedialny – laptop z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne i komplet tuszy.
 
Osiągnięte korzyści i efekty dla społeczeństwa :
  • Wzrost efektywności działań stowarzyszenia na rzecz lokalnego społeczeństwa
  • Stworzenie zaplecza do pozyskiwania kolejnych środków finansowych
  • Tworzenie nowych atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu
  • Stworzenie możliwości do uczenia się i kształtowania rozwoju osobistego
  • Promowanie idei wolontariatu wśród lokalnej społeczności
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 10
Liczba odbiorców projektu : 10
 
 
Kwota dofinansowania : 4300,00zł
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.