,,Wśród natury z Książkomatem’’Nazwa realizatora : Wspieramy Tuławki
Czas trwania projektu : 15.08.2018  - 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Tuławki
 
Głównym celem projektu było zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, który jest częścią obecnego parku wiejskiego. Częściowo został wyczyszczony  zbiornik wodny, została zrobiona niwelacja terenu ( zerwanie starej darni z krzakami, usunięcie korzeni ), częściowo zrobiona droga łączącą starą część parku z nową. Zostały wykonane ławeczki, rzeźby, drewniane donice , zejście do ,,nowego’’ parku. Wykonana została tablica do ,, galerii pod chmurką’’, ale nie została zamontowana z powodu niedokończonych prac ziemnych w części parku. Z pnia ściętego drzewa został zrobiony tzw. Książkomat. Mieszkańcy mogą teraz wymieniać się książkami, w ciepłe dni spotykać w parku i rozmawiać o lekturach. Powstanie ,,książkomatu’’ wywołało pewnego rodzaju sensację wśród mieszkańców. Zaciekawieni mieszkańcy celowo przychodzili zobaczyć jak wygląda taka biblioteka zrobiona z pnia drzewa.
Realizacja projektu ułatwiła mieszkańcom dostęp do książek oraz zachęciła ich do czytania. Powiększyła się oferta kulturalna dla mieszkańców.
Powstało miejsce , gdzie mieszkańcy będą wymieniać się książkami – miejsce edukacyjne do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu – miejsce do organizowania wieczorków poetyckich, po zamontowaniu tablicy- miejsce kulturalno – wystawiennicze dla prac plastycznych. Przede wszystkim jest to kolejna oferta kulturalna dla mieszkańców Tuławek.
 
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 10
Liczba odbiorców projektu : 20
 
 
Kwota dofinansowania : 5000,00zł


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.