,,PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTOWANIA – OBCHODY 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W NASZYM MIEŚCIE’’Nazwa realizatora : Z PASJI DO FOTOGRAFII
Czas trwania projektu : 29.10.2018 – 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu :  Pisz
 
Celem projektu było przekonanie lokalnej społeczności z różnych grup wiekowych, że warto uroczyście obchodzić Święto Niepodległości. Projekt przyczynił się do budowania w społeczności lokalnej poczucia , że świętowanie Niepodległości jest ważnym elementem budowania narodowej tożsamości. Realizacja projektu przyczyniła się do integracji różnych grup społecznych ( osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnością )wokół ważnych i istotnych kwestii narodowych i społecznościowych. Warsztaty fotograficzne niewątpliwie  były czasem wytchnienia dla rodzin , które na co dzień borykają z niepełnosprawnością swoich dzieci. Realizacja projektu wprowadziła osoby pełnosprawne  i osoby z niepełnosprawnością  w świat wartości , ucząc jednocześnie szacunku do własnej kultury i języka ojczystego. Działania w ramach tego projektu poszerzyły wiedzę osób , angażowały emocje społeczności i kształtowały podstawy społeczne i obywatelskie w formie bardzo przystępnej  za pomocą warsztatów fotograficznych.
 
W ramach projektu zostały zorganizowane następujące zadania:
  1. warsztaty historii
  2. warsztaty fotograficzne – część teoretyczna
  3. warsztaty fotograficzne – część praktyczna
  4. organizacja konkursu dla uczestników projektu pt. ,,Kartka z mojej miejscowości ‘’-Polska niepodległa w mojej miejscowości, nagrodzenie uczestników projektu.
  5. Wystawa fotograficzna – Polska Niepodległa w mojej miejscowości.
Uczestnicy projektu zostali nagrodzeni , a wystawa fotograficzna dzieł autorów została przygotowana przez Zakład Aktywności Zawodowej w Piszu. Niewątpliwie realizacja projektu przyczyniła się do integracji grup społecznych, współzawodnictwa na uczciwych zasadach, ale przede wszystkim umożliwiła  kształtowanie postaw patriotycznych.
 
Odbiorcy projektu :
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 10
Liczba odbiorców projektu : 70
 
Kwota dofinansowania : 2600,00zł


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.