„Pamiętam skąd jestem”Nazwa realizatora : Ludzie z pasją
Czas trwania projektu : 01.06.2019 – 3.11.2019
Miejsce realizacji projektu :  Dobre Miasto
Kwota dofinansowania : 4 500,00 zł
 
Projekt pt. Pamiętam skąd jestem zrealizowany został przez grupę nieformalną Ludzie z Pasją. Zadanie rozpoczęliśmy w połowie czerwca naborem w Stodole Kultury. Realizowaliśmy działania warsztatowe przez cały w Stodole Kultury oraz na terenie Dobrego Miasta. We wspólnym działaniu na nieinwazyjnych materiałach wzięło udział ponad 50 osób. Wszyscy i duzi i mali próbowali swoich sił na streczu i papierze. Dzień przed Happeningiem na chodnikach Gminy Dobre miasto pojawił się napis Ludzie z pasją prowadzący w kierunku Parku z różnych stron miasta. W drugim tygodniu lipca wzięliśmy udział w warsztatach zorganizowanych u historyka i za razem kustosza dobromiejskiego Pana Zygmunta Suchenka. Pan Zygmunt przedstawił nam historię Dobrego Miasta bardzo szczegółowo, co niewątpliwie było inspiracją do powstania muralu głównego związanego z tematyką 690-lecia Dobrego Miasta. Grupa warsztatowa liczyła początkowo 10 osób.  W okresie od połowy czerwca do końca projektu zrealizowaliśmy 96 godzin warsztatów z czego 40 h odbyło się w Stodole Kultury. Mural główny powstawał w nocy - natomiast miny i poruszenie przejezdnych i mieszkańców było bezcenne - zachwyt i aprobata malowały się na twarzach dobromieszczan. Innym działaniem było przygotowanie banera reklamującego koncert HIP-HOPowy, który powstał na banerze i wisiał
w centralnym miejscu podczas imprezy pt. HIP-HOP Gramy. Na wyraźne życzenie mieszkańca Dobrego Miasto powstała u niego w domu - ściana w trójwymiarze. Kolejnym pomysłem cieszącym się dużą aprobatą było wykonanie muralu w centralnym miejscu na jednym z osiedli Dobrego Miasta a mianowicie na boksie na śmieci należącym do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście usytuowanym dokładnie na środku pasu zieleni na drodze prowadzącej na basen miejski oraz Orlik.
Założone przez nas cele zostały zrealizowane a mianowicie trwałe zaangażowanie grupy nieformalnej w życie publiczne poprawiające warunki życia poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących na rzecz dobra wspólnego, które umożliwiły rozwój członków grupy.
Korzyści wynikające z realizacji projektu dla społeczności lokalnej to m. in. - integracja środowisk (miejskie-wiejskie) – integracja młodzieży i osób dorosłych - innowacyjność
w myśleniu - umiejętność pracy w grupie - upust kreatywności – podnoszenie świadomości
 z zakresu ekologii i ochrony środowiska - możliwość rozwoju intelektualnego - możliwość rozwoju artystycznego - poznawanie tajników sztuki muralu - aktywne spędzanie wolnego czasu - nowe, atrakcyjne możliwości uczestnictwa w zajęciach artystycznych - wiedza, którą można wykorzystać w dalszym rozwoju intelektualnym i artystycznym - pobudzenie aktywności patriotycznej społeczności lokalnej - przekazanie wiedzy w formie artystycznej.
 Dzięki realizacji projektu społeczność lokalna ma szansę zmienić sposób myślenia pod względem ochrony środowiska jak również pod względem utożsamiania się z miejsce zamieszkania - swoją lokalna ojczyzną.
Wszystkie prace prowadzone na murach posiadają porozumienia z administratorami.

 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.